Category: Đại vũ trụ

LIFE

Từ giải ngân hà xa xôi cho tới từng tế bào trong cơ thể sự nhiệm màu của tạo hóa chưa từng có sự phân biệt. Trong từng tế bào là cả một giải ngân hà toàn vẹn, và trong mỗi giải ngân hà rộng lớn sự hoàn mỹ không hơn một tế bào gốc. […]

A LILA

Tất cả chúng ta đều là những diễn viên xuất chúng. Mỗi người đều đóng một vai nào đó trong vở kịch cuộc đời. Có người thì cả đời chỉ đóng một vai, có người thì cứ một chốc lại đổi vai mới. Có người đóng vai phản diện, có người thì được quần chúng […]

JOURNEY

Life is a never ending journey, every time one dies – the train stops at the station. It stops for while and then continues to the next station. The wind blows thru the bells, and its sound overpasses the time, station to station. A single innocent touch lights up the stars, and the wind blows […]