Category: Chuyện dưới đất

PROSPERITY

Nhân dịp cô Vi đang hot, mình cũng có nhiều thời gian nằm suy ngẫm về cuộc đời, :)) Cuộc đời thật đơn giản khi cái gì cũng có thể giải quyết được bằng tiền, nếu không giải quyết được bằng tiền thì có thể giải quyết bằng thật nhiều tiền! Thế nên muốn có […]