Abundance

Hôm nay mình đưa con mình đi sinh nhật bạn, Trước khi đi thì hai ba con bàn xem sẽ mua quà gì cho bạn. Con nói chắc con mua cho bạn bộ Lego Transformer vì bạn con thích cái đó lắm nhưng nó hơi mắc. Mình mới nhớ là con mình mới được mừng tuổi 100$, mình liền nói: – con có tiền mà con để tiền làm gì đâu. Ừ nhì thôi để con dùng tiền đó con mua. Mình mới buột miệng nói con mua đi chứ cứ để tiền thế mai mốt con lớn là mất giá lắm. Mất giá là sao hả ba.

Con biết đấy trước đay khi chưa có tiền con người dùng hàng hóa để trao đổi mà. Con nuôi gà đẻ trứng mang đổi cho người hàng xóm có gạo, nhưng rồi sau này khi con cần rau mà người có rau lại không cần trứng mà cần gạo thì phải có vật trung gian để thay đổi, nên người ta mới nghĩ ra vàng, rồi bạc, rồi đồng. Rồi tiền. Nhưng con biết không, vào năm 1971 người ta quyết định là không dùng vàng là nền tàng cho tiền nữa mà người ta muốn in bao nhiêu thì in, thiếu là in. Cho nên dần dần tiền chỉ là giấy vì không còn giá trị thực.

Cho nên con hãy nhớ tiền chỉ là giấy và con không muốn mục tiêu cuộc đời chỉ là có đống giấy đúng không? Thật ngạc nhiên khi nhiều người sống để kiếm tiền, đi làm cũng để kiếm tiền. Không thích công việc đó nhưng vì để có tiền nên làm thôi. Hãy làm việc gì mình thích và tiền sẽ tự nhiên tới….