Category: 22 ngày

22 NGÀY

Các bạn sẽ hỏi tại sao lại là 22 ngày chứ không phải là bất kỳ con số khác. Và tại sao lại là ngày chứ không phải tháng hay năm, hay giấy hay phút. Tại sao lại là 22 ngày?